Zarząd

Zarząd Fundacji tworzą osoby związane zawodowo i osobiście z problemami zaburzeń i rozwoju:

Prezes – ANETA PAKIEŁA – neurologopeda, surdologopeda, terapeuta wad i zaburzeń mowy dzieci I dorosłych z wadą słuchu oraz o podłożu neurologicznym, wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

Wiceprezes – MARIA OLEKSIAK – pedagog, matka czwórki dzieci.

Skład Rady Fundacji:

KAROL PĘKUL- radny, wieloletni działacz na rzecz społeczności lokalnej.

MARIA MACIOSZCZYK – pediatra, endokrynolog, lekarz rodzinny.

ALINA I JÓZEF WRONKOWSCY – właściciele firmy „Dajmex”.

Członkowie Rady i Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, bezpłatnie.

Przekaż nam 1%

nr KRS 0000312232

Raiffeisen Polbank

numer rachunku Fundacji:

15 1750 0012 0000 0000 3654 5747