O fundacji

how to write an essay with advantages and disadvantages https://www.paperhelp.nyc/ how to write a letter before action

https://atobtransfer.com/

how to write double question essay ielts https://freeessaywriter.org/ how to write a letter asking for help
tips on how to write essay in english paperhelp.nyc how to write english question answer

Są ludzie, których marzeniem jest zapewnienie najbliższym szansy na lepsze funkcjonowanie.

Naszą ideą jest dążyć do:
– stworzenia dzieciom warunków do optymalnego rozwoju,
– zapewnienia im bezpłatnej, wczesnej rehabilitacji,
– pomocy młodzieży i dorosłym, którzy mają zaburzenia mowy na tle neurologicznym, powstałe w wyniku chorób i wypadków.

Chcemy Im to umożliwić poprzez:
Grupę Wsparcia – wymiana doświadczeń i informacji między rodzinami o możliwościach rozwiązywania problemów,
Konsultacje psychologiczne – pomoc w nabraniu sił I wiary do dalszej pracy,
Warsztaty – podnoszenie wiedzy i umiejętności,
Fundusz Pomocowy – dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, m.in. aparatów słuchowych, kosztów dojazdów na leczenie i terapie.
Porady – udzielanie pomocy, konsultacji.

Rada Fundacji:
MARIA MACIOSZCZYK – pediatra z bogatym doświadczeniem, lekarz rodzinny.
KAROL PĘKUL – działacz społeczny.
JÓZEF i ALINA WRONKOWSCY – właściciele firmy „Dajmex”.

ONI SĄ JUŻ Z NAMI – TERAZ CZEKAMY NA CIEBIE!

Czytaj więcej