1 procent

Fundacja „Usłysz Marzenia” ma zasięg lokalny. Pomagamy podopiecznym z terenu Wyszkowa i okolic. Dzięki działalności Fundacji nasi podopieczni mogą korzystać z rehabilitacji, leczenia, terapii, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego. Nie jest nam łatwo działać w obszarze organizacji pozarządowych o zasięgu krajowym, które mają do dyspozycji o wiele większe środki finansowe.

Od 10 lat dzieci i dorośli z Wyszkowa i okolic korzystają z pomocy Fundacji „Usłysz Marzenia”. To są osoby, które znamy, tak więc pomagając im, pomagamy znanej nam osobie ze znaną historią.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc naszym podopiecznym w postaci wsparcia finansowego.

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

kto może przekazać 1 % podatku

 

Każdy obywatel rozliczający się ze swoich dochodów możne sam zdecydować o przeznaczeniu 1% z należnych Urzędowi Skarbowemu Podatków na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Daje to szansę na wsparcie finansowe organizacji uzupełniających działania, nie w pełni gwarantowane obywatelowi przez Państwo.

Prosimy wykorzystaj swoja szansę i zdecyduj sam na co przeznaczysz część swoich podatków!!!

Wesprzyj działania Naszej fundacji.

Poinformuj o naszej inicjatywie Swoich Znajomych.

PRZEKAŻ 1% NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, Poz. 873 z późn. zm.)

Pamiętaj aby wpisać prawidłową nazwę Fundacji. Nieprawidłowa nazwa organizacji wpisana do formularza możne skutkować nie zaliczeniem podatku dla Fundacji.

Sprawdź nas w Krajowym Rejestrze Sądowym Ministra Sprawiedliwości: http://pozytek.ngo.pl/ wpisz nasz nr KRS: 0000312232

Pamiętaj Twój 1% podatku to 100% pomocy.

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38.
Urząd Skarbowy przekazuje za Nas 1% podatku na wskazaną przez Nas Organizacje.

Ulga 1% przekazywana bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, nie ma nic wspólnego z darowiznami i odliczeniami z tytułu darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i ulg 1% są niezależne.

Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie ja przepisać. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. Przy oczywistych omyłkach w nazwie Urzędy Skarbowe będą zapewne rozpoznawać nazwy organizacji, albo wzywać do poprawki. Mogą jednak tego nie zrobić. Pomyłka w numerze KRS możne prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, nie maja obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Maja prawo zadecydować komu będzie przekazany 1% z podatku, który są zobligowani przekazać Państwu.  w tym celu powinni złożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w rubrykach 124-126.

Osoby sprzedające nieruchomość (dom, mieszkanie) mają prawo przekazać 1% z podatku dla organizacji OPP wypełniając PIT-39. Podstawa prawna: Art.45 ust.1a pkt.3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm).

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Ustalić wysokość podatku zależnego za 2017r. (w ramach pit-u rocznego).

2. obliczyć 1% z podatku należnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3. Wykazać pomniejszenie 1% podatku na druku PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 składanym do Urzędu Skarbowego.

DLA PIT-28 (PUNKT O):
– w pozycji 129 (Nazwa OPP) wpisać: FUNDACJA „USŁYSZ MARZENIA”
– w pozycji 130 (nr KRS) wpisać: 0000312232
– w pozycji 131 należny wpisać: wyliczona kwotę 1% Podatku (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół).

DLA PIT-36 (PUNKT P):
– w pozycji 305 (Nazwa OPP) wpisać: FUNDACJA „USŁYSZ MARZENIA”
– w pozycji 306 (nr KRS) wpisać: 0000312232
– w pozycji 307 należny wpisać: wyliczona kwotę 1% Podatku (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół).

DLA PIT-36L (PUNKT O):
– w pozycji 105 (Nazwa OPP) wpisać: FUNDACJA „USŁYSZ MARZENIA”
– w pozycji 106(nr KRS) wpisać: 0000312232
– w pozycji 107 należny wpisać: wyliczona kwotę 1% Podatku (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół).

DLA PIT-37 (PUNKT I):
– w pozycji 124 (Nazwa OPP) wpisać: FUNDACJA „USŁYSZ MARZENIA”
– w pozycji 125 (nr KRS) wpisać: 0000312232
– w pozycji 126 należny wpisać: wyliczona kwotę 1% Podatku (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół).

DLA PIT-38 (PUNKT H):
– w pozycji 58 (Nazwa OPP) wpisać: FUNDACJA „USŁYSZ MARZENIA”
– w pozycji 59 (nr KRS) wpisać: 0000312232

Przekaż nam 1%

nr KRS 0000312232

Raiffeisen Polbank

numer rachunku Fundacji:

15 1750 0012 0000 0000 3654 5747