Podopieczni Fundacji

Aktualnie Fundacja realizuje na rzecz podopiecznych m.in. następujące działania:

– Dofinansowanie kosztów dojazdów do ośrodków rehabilitacji.
– Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i innych wydatków socjalnych.
– Pomoc Psychologiczna.
– Porady i informacje dla rodzin – Grupy wsparcia.
– Organizowanie i finansowanie zajęć fizjoterapeutycznych i konsultacji i diagnozy medycznej.

Środki uzyskane od darczyńców oraz z balu charytatywnego zostały przeznaczone zgodnie z zasadami, formami oraz zakresem działalności statutowej na: udzielenie pomocy dzieciom chorym z Wyszkowa oraz okolicznych miejscowości: Gwizdały, Wielątki Rosochate, Kręgi, Białebłoto oraz Bud Starych.

Pomoc finansowa obejmowała

– dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych.
– dofinansowanie kosztów dojazdu na rehabilitację.
– sfinansowanie diagnozy autyzmu.
– zakup urządzenia do hydromasażu i rehabilitacji.
– sfinansowanie kosztu nowoczesnego treningu słuchowego w Warszawie dla 5-letniego dziecka z porażeniem dziecięcym.
– zakup sprzętu niezbędnego do rehabilitacji – łusek stopy i podudzia.
– sfinansowanie rehabilitacji ruchowej 16 letniego chłopca po wylewie mózgu.
– zakup łóżka rehabilitacyjnego dla 18 letniego chłopca po rozległym zapaleniu mózgu i inne.

 

Przekaż nam 1%

nr KRS 0000312232

Raiffeisen Polbank

numer rachunku Fundacji:

15 1750 0012 0000 0000 3654 5747