Patronat honorowy

PATRONAT

Fundacja objęła patronat honorowy nad badaniami dotyczącymi innowacyjnego programu GoBrain wspomagającego terapię dzieci z zaburzeniami mowy, CAPD oraz innymi deficytami.

Interaktywny Trening  Słuchowy GoBrain

 


JAK ROZWIJAĆ PAMIĘĆ SŁUCHOWĄ U DZIECI, KONCENTRACJĘ I UWAGĘ?

Program edukacyjny uczący kojarzenia dźwięków i kształtujący wrażliwość  słuchową spełnia szereg funkcji, wśród których warto wymienić między innymi:

 • naukę uważnego słuchania,
 • koncentrowania się na sygnałach dźwiękowych,
 • rozwijanie pamięci.

Poprzez zabawę dziecko osiąga poprawę funkcji będących podstawą osiągnięcia sukcesu w roli ucznia.

Poprawa autokontroli słuchowej wpływa na efektywność terapii logopedycznej. Atrakcyjna graficznie forma, konwencja gry zachęcają do nauki przez zabawę.

PODBUDOWA METODOLOGICZNA

Odkrycia neuronauki udowodniły, że prowadząc systematyczny trening możemy ćwiczyć mózg. Program GoBrain wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki, umożliwiające uzyskiwanie informacji zwrotnych o postępach.

Program poprzez atrakcyjną formę  motywuje do ćwiczeń, przez co stwarza warunki do poprawy funkcji będących podstawą skutecznego uczenia się.

DOŚWIADCZENIE NEUROLOGOPEDÓW

Program został opracowany na podstawie wieloletniej praktyki certyfikowanych neurologopedów, jego obecna forma jest wynikiem analizy informacji  zebranych od użytkowników na przestrzeni ostatnich lat. Trening jest rekomendowany przez Prof. Dr hab. Tadeusza Gałkowskiego

DLA KOGO?

Od 4-5 do 12 lat  zarówno dla chłopców i dziewcząt.

 

ŚLEDZENIE POSTĘPÓW
Dzięki dostępowi online do Platformy  TERAPEUTA, każdy ruch użytkownika jest rejestrowany:

 • czas poświęcony na zadanie,
 • ilość poprawnych i błędnych odpowiedzi,
 • poziom trudności zadania.
 • czas reakcji

    Analiza wyników odbywa się na bieżąco. 

Terapeuta ma dostęp w każdym momencie do informacji o postępach użytkownika w programie. Raporty zawierają dane umożliwiające śledzenie każdego ruchu w programie: jakie zdania zostały wykonane i z jakim skutkiem i w jakim czasie.

DIAGNOZA

Dostęp do Platformy oprócz możliwości śledzenia postępów użytkownika, umożliwia przeprowadzenie:

 • ewaluacji wstępnej
 • ewaluacji końcowej.

Platforma zawiera 5 kwestionariuszy w tym wywiad, badanie lateralizacji oraz test składający się z 9 podtestów, który umożliwia badanie takich funkcji jak: słuch fonemowy, pamięć, różnicowanie cech dystynktywnych dźwięków.

 


INTERAKTYWNY TRENING

Każdy etap programu składa się z 20 półgodzinnych sesji online do wykorzystania na dowolny komputer.

Ilość etapów zależy od aktualnych możliwości słuchowych użytkownika i jest oceniany na bieżąco przez system oraz monitorowany po każdym etapie przez terapeutę.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO PLATFORMY TERAPEUTA I PROGRAMU GOBRAIN?

Do platformy mają dostęp przeszkoleni terapeuci w ramach szkolenia Providerów GoBrain. Po przeprowadzeniu diagnozy przez terapeutę z wykorzystaniem Platformy Terapeuta, będącej podstawa przygotowania programu treningu, zespół GoBrain opracowuje profil użytkownika. Po opłaceniu treningu Provider GoBrain otrzymuje drogą mailową kod dostępu do sesji treningu online do zastosowania w dowolnym miejscu. Dostęp do Platformy jest bezpłatny dla przeszkolonych Providerów GoBrain.


Kto może być providerem GoBrain?

Providerami mogą być nauczyciele, terapeuci, lekarzem, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA ?

Szkolenie odbywa się po zarejestrowaniu na www.gobrain.pl w zakładce Szkolenia i dokonaniu opłaty.

Miejsce i termin szkolenia jest dostępny na stronie www.gobrain.pl w zakładce aktualności.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym mieście Polski, w przypadku grup zorganizowanych, nie mniejszych niż 7 osób. Dla wybranych terapeutów istnieje możliwość udziału w szkoleniu online.

OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW Z PROGRAMU GOBRAIN

Cel – Kształtowanie:

 • pamięci słuchowej,
 • koncentracji na zadaniu,
 • zdolności uważnego słuchania,
 • zmniejszenie podatności na rozproszenie uwagi,
 • koordynacji wzrokowo – słuchowej,
 • optymalizacji wrażliwości odbioru słuchowego.

Opis:
Atrakcyjna graficznie forma, konwencja gry zachęcają do nauki przez zabawę. Zadaniem użytkownika jest uważne słuchanie i zapamiętanie zaprezentowanych dźwięków.
Na początkowym poziomie jest możliwość wykorzystania bodźców wzrokowo – słuchowych, w miarę nabywania kompetencji użytkownik musi opierać się wyłącznie na pamięci słuchowej.
Są 4 poziomy trudności umożliwiające elastyczne dostosowanie się do aktualnych możliwości użytkownika.

Każde zadanie zawiera etap przygotowawczy, naukę i test sprawdzający umiejętności oraz grę Bonus.

Zastosowanie dźwiękowego dystraktora, którego siła dostosowana jest w sposób adaptacyjny do możliwości słuchowych użytkownika, umożliwia niwelowanie tendencji do rozpraszania się, ćwicząc uwagę i koncentrację na zadaniu. W przypadku dużej nadwrażliwości, dźwięki w tle można wyciszyć przytrzymując 1,5 s. ikonę z głośniczkiem.

DODATKOWE FUNKCJE
Po dobrze wykonanym zadaniu dziecko losuje grę Bonus zawierającą ćwiczenia typu: kategoryzacja, rozumienie pojęć, orientacja przestrzenna, utrwalenie nazw kolorów, kształtów, rozumienie dłuższych poleceń, pamięć słuchową, utrwalenie liczebników porządkowych.

OBSERWACJE KLINICZNE

Analiza postępów użytkowników programu GoBrain wykazała poprawę w zakresie:

 • autokontroli słuchowej- poprawa wymowy,
 • koncentracji i uwagi,
 • pamięci słuchowej,
 • aktywnego słuchania.

WSPÓŁPRACA

Zespół GoBrain zaprasza do współpracy zarówno indywidualnych terapeutów jak i placówki edukacyjne, dla których istnieje możliwość zaoferowania indywidualnej oferty programu Pre&School GoBrain z dostępem czasowym dla większej grupy użytkowników.

Terapeuta ma bezpłatny dostęp na Platformie w zakładce Pomoce do wyboru załączników do wydrukowania, przydatnych w trakcie uzupełniania kwestionariuszy diagnostycznych GoBrain, ale również do prowadzenia swoich codziennych zajęć terapeutycznych. Trening jest rekomendowany przez Prof. Dr hab. Tadeusza Gałkowskiego

MISJA GOBRAIN
Misją GoBrain jest wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesna technika z wykorzystaniem zasady: nauki przez zabawę Fast Learning & Fun.

PROGRAM ITS GOBRAIN
ZAWSZE ŻYCZLIWY
ZAWSZE CZUJNY
ZAWSZE CIERPLIWY