Fundacja

Są ludzie, których marzeniem jest zapewnienie najbliższym szansy na lepsze funkcjonowanie.

Naszą ideą jest dążyć do:
– stworzenia dzieciom warunków do optymalnego rozwoju,
– zapewnienia im bezpłatnej, wczesnej rehabilitacji,
– pomocy młodzieży i dorosłym, którzy mają zaburzenia mowy na tle neurologicznym, powstałe w wyniku chorób i wypadków.

Chcemy Im to umożliwić poprzez:
Grupę Wsparcia – wymiana doświadczeń i informacji między rodzinami o możliwościach rozwiązywania problemów.
Konsultacje psychologiczne – pomoc w nabraniu sił I wiary do dalszej pracy.
Warsztaty – podnoszenie wiedzy i umiejętności.
Fundusz Pomocowy – dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, m.in. aparatów słuchowych, kosztów dojazdów na leczenie i terapie.
Porady – udzielanie pomocy, konsultacji.

Zorganizowaliśmy z dużym sukcesem bale, akcje charytatywne, na których dzięki hojności uczestników oraz sponsorów pozyskaliśmy pokaźne środki, które zostały przeznaczone na Fundusz Pomocowy dla podopiecznych Fundacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają.

Skontaktuj się z nami, jeśli:
– jesteś rodzicem dziecka z zaburzeniami rozwoju o podłożu neurologicznym, narządów zmysłu np. słuchu,
– ktoś z Twoich najbliższych utracił mowę w wyniku wypadku albo choroby – podziel się swoimi doświadczeniami i skorzystaj z rad innych – Grupa Wsparcia,
– jesteś specjalistą i zechcesz poświęcić swoje umiejętności – podziel się swoją wiedzą i doświadczeniami – szkolenia, warsztaty,
– zechcesz poświęcić swój wolny czas na niesienie pomocy innym – wspieraj rodziny w procesie rehabilitacji – wolontariat,
– zechcesz nas wesprzeć finansowo – wspieraj nasz Fundusz Pomocowy

Numer konta: 15 1750 0012 0000 0000 3654 5747

Dyżury telefoniczne:
Wtorek – godz.16.30-17.30